Lôžková časť

Lôžková časť


Aseptická časť

V aseptickej časti chirurgickej kliniky sú hospitalizovaní pacienti bez ohrozenia infekciou, plánovaní na aseptické operácie. Najčastejšie ide o pacientov s nezaškrtenými prietržami, po apendektómiách, pre neperforovanú apendicitídu, s ochoreniami žlčových ciest, žalúdka, dvanástnika, po operáciách hrubého čreva a konečníka bez nutnosti zavedenia stómie, po operáciách rôznych nádorov, štítnej žľazy, prsníka, sleziny atď.
Je situovaná na 5. poschodí chirurgického monobloku.
Lokalizácia

chirurgický monoblok

5. poschodie
Telefón

 


Septická časť

Na septickej časti chirurgickej kliniky sú hospitalizovaní pacienti s chirurgickou infekciou mäkkých tkanív, operačných rán, v stave po incíziách abscesov a iných operáciách v infikovanom teréne (perforačné apendicitídy), po operáciách hrubého čreva a konečníka – s nutnosťou vyvedenia hrubého čreva na prednú brušnú stenu (stómie), pacienti s preležaninami, s chronickými ranami predkolenia a inými infekčnými prejavmi či komplikáciami.
Lokalizácia

chirurgický monoblok

4. poschodie
Telefón
+421 51/7011162

 


Jednotka intenzívnej starostlivosti – aseptická

Súčasťou aseptickej časti oddelenia chirurgie je aseptická JIS, kde je poskytovaná intenzívna chirurgická starostlivosť po náročnejších operačných výkonoch, či už konvenčných alebo laparoskopických, ako napr. po operáciách žalúdka a dvanástnika, pečene, pankreasu, sleziny, štítnej žľazy, po rozsiahlych resekciách tenkého, hrubého čreva a konečníka – bez nutnosti stómie (vývodu). Okrem toho sú tu umiestnení pacienti po aseptických operáciách, ale aj neoperovaní pacienti s ohrozením základných životných funkcií, vyžadujúci intenzívnu starostlivosť a sledovanie  pre závažné kardiorespiračné a iné systémové ochorenia.
Lokalizácia

chirurgický monoblok

5. poschodie
Telefón
+421 51/7011707
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...