EMG a EP laboratórium

EMG a EP laboratórium

Elektromyografia (EMG) Elektrofyziologická diagnostika na posúdenie stavu funkcie periférneho a centrálneho nervového systému a svalov. Posudzuje rýchlosti vedenia senzitívnych a motorických vlákien nervov, nervosvalový prenos, nervosvalovú dráždivosť, diferencuje rôzne typy tremorov, dystonických porúch, spasticitu a postihnutia svalov. Využíva sa pri diagnostike polyneuropatií, kompresívnych neuropatií, lézií nervových pletení, miechových koreňov, myasténie gravis, ochorení motoneurónov miechy, myopatií, myotónie a ďalších ochorení.
Evokované potenciály (EP) Elektrofyziologická diagnostika na posúdenie evokovaných odpovedí mozgu a miechy po podnetoch na zmyslové orgány – zrak, sluch a dráhu citlivosti. VEP – zrakové evokované potenciály, KSEP – kmeňové sluchové evokované potenciály, SSEP – somatosenzitívne evokované potenciály.  Snímané sú latencie odpovedí mozgu a miechy v priebehu zrakovej dráhy, sluchovej dráhy a dráhy citlivosti. Využitie – najmä v diagnostike demyelinizačných ochorení mozgu a miechy, encefalopatie rôznej etiológie.
Lokalizácia
Internistický monoblok
Prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...