USG laboratórium

USG laboratórium

Poskytuje ultrazvukové vyšetrenie extrakraniálnych karotických a vertebrálnych tepien s posúdením rýchlosti a smeru toku krvi, stupňa arteriosklerotických zmien a eventuálne anomálie priebehu. Využíva sa v diagnostike stenóz (zúžení) týchto tepien, ktoré môžu byť príčinou ischemických cievnych mozgových príhod. Úzko spolupracuje s angiológiou, angiochirurgiou, kardiológiou, neurorádiológiou a neurochirurgiou.
Lokalizácia
Internistický monoblok
Prízemie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...