Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

Neurológia je samostatný, základný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou posudzovaním a výskumom chorôb centrálneho nervového systému, periférneho nervového systému, a prvotných ochorení svalov.


Výkony

Neurológia je nechirurgický odbor, zaoberajúci sa predovšetkým diagnostikou a liečbou neurologických ochorení, ktorý vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu.
V diagnostike využívame priamo :
  • klinické neurologické vyšetrenie,
  • lumbálnu punkciu a diagnostiku mozgovo-miechového moku,
  • neurofyziologické vyšetrenia (EMG,EEG, EP),
  • ultrazvukové vyšetrenia extrakraniálnych ciev,
  • neurorádiolgické zobrazovacie vyšetrenia (MR, CT, CT-AG, MR-AG, AG),
  • biochemické laboratórne vyšetrenia,
  • hematologické laboratórne vyšetrenia,
  • imunologické laboratórne vyšetrenia,
  • patologické a histopatologické vyšetrenia.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...