Neurologická ambulancia 3 – pre sklerózu multiplex

Neurologická ambulancia 3 – pre sklerózu multiplex

Zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s demyelinizačnými ochoreniami centrálneho nervového systému, hlavne pacientov so sclerosis multiplex (SM). Ide o pracovisko s nadregionálnym pôsobením, s rozvinutou spoluprácou s pracoviskom MR ProMagnet s.r.o, imunologickým centrom AdLA, endokrinologickou, hematologickou, kardiologickou a ambulanciou pre pľúcne ochorenia. Komplexná interdisciplinárne spolupráca je nevyhnutá pri indikácii stále sa rozširujúceho spektra liečiv ktoré dokážu ovplyvniť priebeh choroby.

Lokalizácia
prízemie pavilón ODCH vľavo
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...