Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Anna Cvengrošová +421 51/7011350 cvengrosova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Ján Mihalov, PhD. +421 51/7011807 mihalov@fnsppresov.sk
vedúci lekár JIS MUDr. Hedviga Bulecová +421 51/7011286 bulecova@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Tatiana Nižnianská +421 51/7011710 niznianska@fnsppresov.sk
staničná sestra Mária Feketeová, dipl.s. +421 51/7011338 feketeova@fnsppresov.sk
staničná sestra +421 51/7011439

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Anna Bilá +421 51/7011823 bila@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Emília Daňková +421 51/7011264 dankova.e@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jana Dziaková +421 51/7011519 dziakova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Gabriel Flešár +421 51/7011807 flesar@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Daniela Hansen +421 51/7011519 hansen@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Zuzana Kaščaková +421 51/7011239 kascakova.z@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jana Kyseľová +421 51/7011264 kyselova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Vít Orlický +421 51/7011582 orlicky@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Júlia Segľová +421 51/7011286 seglova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Gabriela Šimanská +421 51/7011519 simanska@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Katarína Štefanko +421 51/7011394 stefanko.k@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Richard Verdon +421 51/7011807 verdon.r@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Aneta Andrejčáková +421 51/7011519 andrejcakova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Marta Berežňáková +421 51/7011823 majernikova.marta@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Dominika Kopčová kopcova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Patrícia Miščíková +421 51/7011519 miscikova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Viktória Patrik Kostilníková kostilnikova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Iveta Pribulová +421 51/7011519 pribulova.i@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...