Lôžková časť

Lôžková časť


Neurologická JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti)

Slúži   na diagnostiku a liečbu akútnych ochorení a všetkých naliehavých a život ohrozujúcich stavov, vyplývajúcich z afekcie centrálneho a periférneho nervového systému. Ide predovšetkým o pacientov (mužov a ženy)  s cievnymi mozgovými príhodami (ischemické a hemoragické príhody, vrátane subarachnoidáloneho krvácania), s trombózami mozgových venóznych splavov, nádorovými ochoreniami mozgu s prejavmi intrakraniálnej hypertenzie, o pacientov s kumuláciou epileptických záchvatov, ev. satus epilepticus,  pacientov so závažným priebehom bakteriálnych a vírusových zápalov mozgu a mozgových obalov, s akútnymi polyradikuloneuritídami, myastenickými krízami a o pacientov určených na diferenciálnu diagnostiku komatóznych stavov vo všeobecnosti. Úzko spolupracuje s internou medicínou, kardiológiou, Klinikou anesteziológie a urgentnej medicíny a neurochirurgiou. Neurologická JIS je vybavená polohovateľnými lôžkami, monitormi,vrátane centrálneho monitoringu, resuscitačnou technikou.
Lokalizácia
Internistický monoblok
2. poschodie
Telefón
Neurologická JIS: +421 51/7011439
vedúci lekár: MUDr. Hedviga Ficková: +421 51/7011286

 


Lôžková časť (sektor A – muži, sektor B – ženy)

Na lôžkových častiach oddelenia sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých sa realizuje diagnostika a liečba  ochorení periférneho a centrálneho nervového systému a ochorení svalov. Ide hlavne o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami, demyleinizačnými ochoreniami, epilepsiou, bolesťami hlavy, nádorovými ochoreniami, Parkinsonovou chorobou, vertebrogénnymi ochoreniami – predovšetkým s koreňovými syndrómami pri herniách medzistavcových platničiek.
Lokalizácia
Internistický monoblok
2. poschodie
Telefón
+421 51/7011474 – lôžková časť muži
+421 51/7011394 – lôžková časť ženy

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...