Neurologická ambulancia 5 – pre cievne ochorenia mozgu

Neurologická ambulancia 5 – pre cievne ochorenia mozgu

Zaoberá sa dispenzarizáciou pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu, po hospitalizácii na neurologickom oddelení, čím sa stáva neoddeliteľnou súčasťou oddelenia neurológie. Poskytuje starostlivosť pacientom ktorým nebolo možné z rozličných dôvodov diagnosticky ev terapeuticky ukončiť liečebný proces počas hospitalizácie. Lekári ambulancie využívajú možnosti USG diagnostiky extrakraniálnych ciev.
Lokalizácia
Budova ODCH
Prízemie vľavo
Telefón

Ordinačné hodiny :

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...