Neurologická ambulancia 1 – príjmová a konziliárna

Neurologická ambulancia 1 – príjmová a konziliárna

Ambulancia sa nachádza na prízemí Internistického pavilónu. Pozostáva z 2 miestností: v jednej miestnosti pracuje ambulantný lekár a dve sestry, v druhej miestnosti je denný stacionár, ktorý tvoria 3 lôžka.
Poskytuje nasledujúce zdravotnícke služby:
  • neurologické vyšetrenia pacientov,
  • zváženie potreby príjmu pacientov na lôžkovú časť Oddelenia neurológie,
  • príjem pacientov,
  • neurologické konziliárne vyšetrenia pre chodiacich pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na iných oddeleniach FNsP Prešov a vyžadujú neurologické vyšetrenie.

Sestra vykonáva odbery biologického materiálu na vyšetrenie, pripravuje lekárom ordinovanú liečbu (intravenózne infúzie, intramuskulárne a subkutánne injekcie), aplikuje intramuskulárne a subkutánne injekcie.

Ambulantná a konziliárna činnosť je poskytovaná počas riadnej pracovnej doby a to v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. Po skončení riadnej pracovnej doby majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby počas ÚPS, kde výkon ÚPS zabezpečujú podľa rozpisu lekári Oddelenia neurológie. Sesterská činnosť počas ÚPS na príjmovej a konziliárnej ambulancii je zabezpečená sestrami v nepretržitej prevádzke. Každoročne je v priebehu dňa a ústavnej pohotovostnej služby vyšetrených viac ako 10 000 pacientov.

Lokalizácia
Internistický monoblok
Prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07.00 – 15.00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...